Tabs

Tabs

<nav class="nav-tabs">
 <ul>
  <li class="active"><a href="#">Active</a></li>
  <li><a href="#">Link</a></li>
  <li><a href="#">Link</a></li>
  <li class="disabled"><a href="#">Disabled</a></li>
 </ul>
</nav>

Tabs with Content

<div class="nav-tabs">

 <input name="tabs" type="radio" id="tab-1" class="radio-tabs" checked="checked">
 <label for="tab-1" class="tab-label">Tab 1</label>
 <div class="tab-panel">
  <h5>Tab 1</h5>
  <p>Paragraph for panel of Tab 1.</p>
 </div>

 <input name="tabs" type="radio" id="tab-2" class="radio-tabs">
 <label for="tab-2" class="tab-label">Tab 2</label>
 <div class="tab-panel">
  <h5>Tab 2</h5>
  <p>Paragraph for panel of Tab 1.</p>
 </div>

 <input name="tabs" type="radio" id="tab-3" class="radio-tabs">
 <label for="tab-3" class="tab-label">Tab 3</label>
 <div class="tab-panel">
  <h5>Tab 3</h5>
  <p>Paragraph for panel of Tab 3.</p>
 </div>

 <!-- This tab is disabled -->
 <input name="tabs" type="radio" id="tab-4" class="radio-tabs" disabled>
 <label for="tab-4" class="tab-label">Tab 4</label>
 <div class="tab-panel">
  <h5>Tab 4</h5>
  <p>Paragraph for panel of Tab 4 (disabled).</p>
 </div>
</div>